Jaag ze uit Den Haag! Dit land is het zat!

van : CommonSenseTV

Onder andere deze verantwoordelijken hebben ons leven afgepakt en ons bezit bestolen.  Dit kabinet heeft ons opgesloten en onze vrijheden beperkt. Met dwang en bedreigingen. Jong en oud. We worden afgeperst met boetes. We moeten ons onderwerpen aan vernederende en absurde maatregelen. Mondkapjes op en afstand houden. Afgedwongen met geweld van de staat! Ze hebben ons voorgelogen en de rug toegekeerd. De ouderen laten barsten en het volk angst aangejaagd. Zij hebben ons leven afgepakt en verderf gezaaid. Nederland is in een chaos gestort. Het grootste deel van de burgers wordt keihard geraakt. Families en vrienden uit worden uit elkaar getrokken en bedrijven worden, of zijn al, vernietigd. CORONA. Een eeuwig doorgaand project voor investeerders en een spel om de macht en controle onder de allerrijksten. En deze marionetten geven Nederland met zijn burgers op in een paar maanden tijd. Ondertussen gaat de regering door met verdeel en heers! Black Lives Matter mag a.s. woensdag met 18.000 man komen demonstreren in het Nelson Mandela Park te Amsterdam. Beroepsdemonstranten en vooral oerdom volk uitvergroot door de media en gebruikt door de politiek. En wij? Het gewone werkvolk? De burgers? Een paar honderd hardwerkende kermisexploitanten op de A12 worden tegengehouden door de ME. “Ga 50 meter naar achteren of wij gaan geweld gebruiken!”, schreeuwde de ME tegen de kermisexploitanten toen zij wilden demonstreren. Maar dat kan alleen met de rug tegen de muur. Walgelijke beelden! We kotsen op dit kabinet.

Boodschap en Sommatie aan de Regering der Nederlanden, Eerste en Tweede kamerleden inclusief Premier Rutte. / Door Marcelius & Martien

bron: https://wakkeremensen.blogspot.com/2020/06/boodschap-en-sommatie-aan-de-regering.html

Boodschap en Sommatie aan de Regering der Nederlanden, Eerste en Tweede kamerleden

inclusief Premier Rutte.

Wegens wangedrag, leugens, beperkingen, het ondermijnen van de Grondwet.
Het zich niet houden aan de Rechten van de Mens, Vrijheidsberoving, creatie van distantie en menselijke interactie, op straffe van  een boeteregeling bij overtreding, het bewust afdwingen van afstandelijkheid op anderhalve meter met een mondkap. Het Systematisch Kapot maken van de economie, bedrijven en het afnemen van de door God aan de Mensheid geschonken vrijheden.
Kunt u zich voorstellen dat wij dit niet langer kunnen tolereren?. Wij, en dat zijn heel veel  Nederlanders die uw werkwijze belichten en ontkrachten en dit o.a. door middel van petities aan u kenbaar maken.  Echter schuift u deze telkenmale van tafel, alsof onze mening er niet toe doet.
De mainstream media bombardeert 24/7 een onophoudelijke leugen propaganda en creëert net als u alleen maar angst. U blijkt het helemaal met hen eens te zijn.

Bent u zo naïef, dat u denkt dat Nederlanders achterlijk zijn? 
En waarom misbruikt u  uw macht door te denken  het lang geleden kalergi plan te mogen uitvoeren met als doelstelling reductie van de mensheid. Het uitrollen van het 5G wapen zonder toestemming van de Nederlandse bevolking en zonder te onderzoeken  welke gevaren hieraan voor de mens zijn verbonden.  En misschien ook nog een verplichte vaccinatie  (van Patenthouder Bill Gates) om het zogenaamde virus te bestrijden.
Laat u eens informeren wat deze man een dood en onvruchtbaarheid heeft gebracht  onder kinderen en vrouwen met zijn giftige vaccins  in b.v. Nigeria, Fillipijnen, India en andere 3e wereldlanden. Als u een hart heeft, zou u hier de juiste conclusies uit trekken en Nederland niet verkopen aan iemand als hij.
Het meest draconische besluit wat u heeft genomen was de Lockdown.

De niet van corrupte vrij te pleiten WHO, Wereldgezondheidsorganisatie heeft maandag een volledige 180 graden draai gemaakt. De WHO geeft nu toe dat asymptomatische verspreiding van het coronavirus ‘zeer zeldzaam’ is. Maandenlang werd de wereld verteld om thuis te blijven en als je in het openbaar durft uit te gaan, heb dan respect voor elkaar en draag een masker en blijf 6 voet (1.50 mtr.) van elkaar verwijderd. Wij vragen u, waar is uw respect voor het volk waar u over regeert?
Het RIVM heeft aangegeven dat zij enkel adviezen geeft en geen enkele beschermingsplicht oplegt aan overheid en/of bedrijfsleven om mensen beperkingen op te leggen. Het zijn dus uw eigen regeltjes.
Nu zeggen WHO-functionarissen dat asymptomatische verspreiding van COVID-19 ‘zeer zeldzaam’ is.Is het toeval dat de WHO nu toegeeft dat asymptomatische verspreiding van het coronavirus zeldzaam is, nadat linkse relschoppers de straat op gingen en steden plat brandden?WHO-ambtenaar Dr. Maria Van Kerkhove zei. ‘Het komt zelden voor dat een asymptomatisch  individu daadwerkelijk doorgaat met het verspreiden van het virus.’ Zie onderstaande video:
https://twitter.com/camhasthoughts/status/1270069778959474690
Mensen zullen u nog beter in het oog houden of u zelf wel een mondkapje draagt  en voldoende afstand houdt  als voorbeeld voor Nederland, net zolang tot u inziet wat voor een krankzinnige toestand u gecreëerd hebt.
U staat niet boven de wet of boven God. Of weet u het niet meer, u bent een dienaar van de wet ten dienste van het volk van Nederland.  Hoe langer u het lot tart, eens komt er een Goliath en geloof ons dat het dan geen pek met veren zal zijn. Er komt een moment dat u geconfronteerd zult worden met uw eigen manier van handelen en verantwoording zal moeten afleggen voor uw daden tenoverstaande van God,  er is geen manier om daar onderuit te komen.
U heeft gefaald op alle fronten en niet geluisterd naar de mensen.
Nu wordt het zakelijk! WIJ beroepen ons op de GRONDWET en op DE RECHTEN VAN DE MENS die onze regering en alle regeringen van de wereld destijds hebben ondertekend. Momenteel wordt er geen enkel artikel nageleefd uit onze Rechten die u hebt ondertekend.
Wanbeleid en het niet naleven van de Grondwet heeft volgens diezelfde Grondwet ook voor u consequenties namelijk uw ontslag  als volksvertegenwoordiger en dat geldt voor iedereen die in dienst is van deze regering.
Wij willen aanspraak maken op het volgende:
Aan alle leden van de Eerste en Tweede kamer inclusief de Premier.

Het terugdraaien van alle vrijheidsberovende krankzinnige wetten die u in het leven hebt geroepen om bepaalde zaken te kunnen uitvoeren die direct tegen de rechten van de mens ingaan en met de intentie om op termijn alle vrijheden van de Nederlanders te elimineren. Een publiekelijk excuus via de mainstream media en social media. En genoegdoening voor elke Nederlander.
 WIJ VRAGEN U UW HART TE LATEN SPREKEN EN SERIEUS NA TE DENKEN OVER DE HACHELIJKE SITUATIE DIE U GECREËERD HEEFT, BEWUST OF ONBEWUST,  EN WAARVOOR HET NOG STEEDS NIET TE LAAT IS OM DEZE TE KEREN
Gaat u de geschiedenis in als een regering die naar haar volk luisterde en alleen regeerde met als uitgangspunt, het hoogste goed voor iedereen.  Op dit moment zou u de geschiedenisboeken in gaan als een regering die haar eigen volk alle rechten ontneemt om er een slavenvolk van te maken door middel van 5G en giftige experimentele vaccinaties die ervoor moeten zorgen dat mensen nog beter te controleren zijn en nog beter gehoorzamen.
Er zullen velen van uw volk sterven als gevolg hiervan.
Wij vragen ons af of u wel een Hart heeft.
Een Dictatoriaal onderdrukkend Regime, is niet iets om trots op te zijn en zal nooit lang bestaan.
Het is niet aan ons om een oordeel over u te vellen, wij zouden dan immers hetzelfde doen als u momenteel doet en dat is niet onze manier van handelen. Wij handelen door te luisteren naar ons hart en niet naar ons verstand. Ook deze Boodschap en Sommatie aan u, is vanuit Liefde ontstaan, niet vanuit haat of oordeel.
Denk niet dat u mensen kunt manipuleren met leugens of door beperkingen  op te leggen die krankzinnig zijn, er komt een moment dat de mensen  zullen opstaan tegen alle beperkingen die u hen oplegt, dat is natuurlijk iets wat u nu al kunt verwachte. Het lachen zal u dan vergaan, nog sterker, dat zal het einde zijn van deze manier van regeren.
“Het volk is namelijk veel krachtiger/Machtiger dan de enkelen die denken hen te kunnen overheersen.Mensen worden massaal wakker nemen hun macht terug van degene waaraan zij hun macht gaven”.
Door onze eis niet serieus te nemen of er naar te handelen, geeft u aan de consequenties ervan te accepteren en te ondergaan. Juist dit is de beslissing die u met uw verstand neemt, en niet vanuit uw hart.  Dit hoeft u niet te zien als een bedreiging, maar als een beslissing die u zelf genomen hebt, de enige die dit teniet kan doen bent u zelf, als de regering van dit land..
Het oplossen van alle problemen is alleen met en door Liefde mogelijk  en is de enige efficiënte mogelijkheid die bestaat.
Namens heel veel mensen!

MMH – VVA
Marcelius m.m.v. Martien
https://marceliusmediumhealer.nl/
Deel en verspreid deze boodschap!

Aan al die vet betaalde acteurs in Den Haag die de illusie wekken elke dag maar weer, voor het volk te vechten.  Die het spelletje spelen “Devide and conquer ”, “Controlled opposition”. Een steeds groter wordende groep van Nederlanders begint te beseffen, dat jullie allen een poppenkast spelen. Wij weten dat jullie niet gekozen zijn. Maar geselecteerd. De Boeren, weten dat zij genaaid worden met die steeds strakkere mileu wetgeving die op niets gebazeerd is. Wij weten dat CO2 taxatie een complete swindel is, een swindel die jullie leiders jullie opgedragen hebben om ons meer en meer slaven te maken. De bevolking weet nog niet dat jullie helpen de Globalisten agenda uit te voeren. Ze weten nog niet dat er elke dag boven ons in de lucht giftige chemtrails gespoten worden die ons ziek maken. Jullie zijn te laf om deze zaak aan te kaarten. De Geoengineering die het weer negatief beinvloed, bewust door de Cabal, al decenia lang, in disguise, boven onze hoofden, dwergt de negative impact van dat geneuzel van Stikstof en CO2 wetgeving, die jullie als lakijen van de Globalisten,  opdragen aan de boeren. Het is onberijpelijk hoe zeer wij allen door jullie voor de gek gehouden zijn! Wij, de exponentieel toenemende wakkere mensen in Nederland  weten dat jullie allen ons in de afgrond aan het sturen zijn. Jullie zijn landverraaders! De nog niet wakkeren weten nog niet dat onze kinderen gevaccineerd worden, en dat deze vaccinatie pure vergiftiging, massa moord is. Ze beseffen nog niet dat ze door Big farma ziek gehouden worden om de Big Farma Maffia nog rijker te maken. Ze beseffen nog niet dat al decennia lang alternatieve energy technieken bestaan, maar dat die door Big oil tegen gehouden worden enkel en alleen om de rijkeren nog rijker te maken nog meer tax te kunnen heffen bij ons de hard werkende mensen. Ze besseffen nog niet dat met de introduktie van 5G de laatste stap voorbereid wordt door jullie meesters om de bevolking kompleet als slaven te kunnen uit-parasiteren. Ze weten nog niet dat jullie meedoen aan Agenda 2030 en dat jullie daardoor medeplichtig zijn aan massamoord! Denk niet dat de boeren alleen staan! Hun actie wordt gesteund door een steeds groeiende groep van wakkere Nederlanders die jullie parasitaire spelletjes meer dan spuug zat zijn. Wij zijn het zat dat jullie prostitueren voor een nog grotere parasitaire groep In de EU.

Wij weten dat de EU niet opgericht is met de intentie om de mensen te dienen. Het is opgezet om jullie parasitaire leiders te dienen. Het is opgericht om jullie leiders te beschermen voor ons.

Er is een tsoenami gaande van mensen die wakker worden en die jullie ter verantwoorging gaan roepen als de dag van komplete awakening realiteit wordt.

Advies: Geef toe dat jullie de dark side dienen. Keer om voordat er een totale revolutie uitbarst.

Wij zijn met duizenden en zeer snel met milioenen. Jullie zijn zeer binnenkort, zwaar in de minderheid!

De tijd van afrekening komt eraan. Kies voor de goede partij. Kies voor het volk!

About the author

Joop is een freelance reporter met ervaring in internationale zaken. Veel gereisd en met vele projecten bezig geweest. De afgelopen jaren houd hij zich bezig met onderzoek naar zaken waar de Main Stream Media over zwijgt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *